Xenia Hospice

XENIA LOGO2

Jongeren en jong volwassenen met een levensbedreigende ziekte verlangen bijzondere aandacht. Door hun ziekte hebben zij in veel gevallen intensieve, verpleegtechnische en medische zorg nodig. Het is niet altijd mogelijk dat deze zorg door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden geboden. De zorgverlening binnen een hospice kan in een huiselijke omgeving geboden worden en komt zo het ‘dichtst bij thuis’.

Xenia is speciaal gericht op jongeren en jong volwassenen met een leeftijd die kan variëren van 16 tot ongeveer 30 jaar. In Nederland kennen wij kinderhospices, voor kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar. Daarnaast zijn er de reguliere hospices voor volwassenen. Wij zijn van mening dat de omgeving en de benadering van jongeren met een levensbedreigende ziekte afgestemd moet zijn op deze leeftijdscategorie, rekeninghoudend met hun wensen en hulpvragen. Hospices voor deze doelgroep bestaan nog niet in Nederland.

www.xeniahospice.nl