7daysinmylife.com

7days screendump

7daysinmylife.com is een online onderzoeksinstrument dat u in staat stelt om op een gemakkelijke manier inzicht te verkrijgen in het leven van gebruikers van producten of diensten. 7days is gebaseerd op de aan de TU Delft ontwikkelde onderzoeksmethodiek ‘contextmapping‘. Voor de zorg is 7days met name geschikt om inzicht te krijgen in hoe patienten en verplegend personeel de dienstverlening in de zorg ervaren. 7days laat gebruikers online een eigen dagboekje bijhouden in de vorm van beeld en tekst. Het instrument is makkelijk op te zetten en makkelijk te gebruiken, zowel door onderzoekers als door deelnemers. Bekijk deze korte instructievideo of ga naar de site: